Børnepsyk.dk

Børne-/Ungepsykologen i Odense


Der er mange gode grunde til at kontakte en privat-praktiserende psykolog - især, når det gælder ens børn.


Psykiske problemer er i vore dage udbredt blandt børn og unge i et omfang, der bekymrer mange – især, men ikke kun, forældre. Stress, angst og depression er de mest omtalte problemer, men mange andre ting presser sig også på – skolefobi, præstationsangst, selvskade, autisme og ADHD er blot nogle af de udfordringer, børn og unge og deres familier må kæmpe med.

Det er nærliggende at overveje, om det er en medvirkende årsag, at vi i disse år lever i et samfund, hvor der stilles stadig større krav til både børn og deres forældre. Hvis børnene eller forældrene selv kunne løse alle deres vanskeligheder bare ved at "tage sig sammen", havde de gjort det forlængst.


Samtidig står forældre og andre pårørende mere i vildrede, end nogen kan huske at have set i tidligere generationer. Skal vi støtte eller kræve? Nurse eller presse? Hvor kan jeg henvende mig, hvis mit barn har det svært? Hvis jeg frygter, at der er noget alvorligt galt – og måske især har brug for kvalificeret rådgivning om, hvad jeg skal gøre, eller ikke gøre?


Færre og færre oplever, at skolen, børnehaven eller lægen har svarene – og det er ikke alle steder, PPR har mulighed for at stille hurtigt op, ligesom ikke alle føler sig afklaret selv efter mødet med kommunen. Der er også nogle forældre, der oplever at stå med ubesvarede spørgsmål, selv når de vender tilbage fra børnepsykiatrien - eller når VISO har været på besøg.


RÅDGIVNING - AFKLARING - TERAPI - SUPERVISION

Det kan være, du gerne vil vide mere om, eller har brug for hjælp til, ting, der bekymrer dig som forælder eller pårørende i forhold til et barn - eller i forhold til et barn, du arbejder med som professionel - som f.eks.:


• Stress

• Eksamensnervøsitet

• Skolefobi

• Angstproblematikker

• Depressive tegn - tanker om døden

• Lavt selvværd

• (Køns)Identitet - selvforståelse - seksualitet

• Dårlig social trivsel

• Forældres skilsmisse

Traumer


• Cutting / selvskade

• Mistanke om ADHD, autisme, Tourettes Syndrom, OCD m.m.

• Det svære ved at være pårørende til et barn med diagnoser


Det er i sådanne situationer, stadig flere vælger at henvende sig til en privatpraktiserende psykolog med særlig viden og erfaring, når det gælder børn og unge.

 PSYKOLOGEN

Christian A. Stewart-Ferrer er aut. psykolog; specialist og supervisor i klinisk børne- og unge-psykologi samt i psykoterapi; og klinisk sexolog. Han er desuden cand.mag., Dip.Ed.

  • Han er gæsteforsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.
  • Han er tidl. specialist-leverandør til VISO (Socialministeriet).
  • Han har arbejdet i 18 år som psykolog, primært med børn og unge - og i de første tretten af disse år i kommunalt regi i form af PPR, socialforvaltninger og et familiehus.
  • Forud for dette arbejdede han i 11 år som gymnasielærer.
  • Han er en dreven terapeut, rådgiver, undersøger, supervisor og underviser.
  • Han er opvokset tosproget (dansk og engelsk [UK]) og i flere lande, hvorfor han udover dansk og engelsk også kan arbejde på tysk, norsk og svensk.


Du kan bestille tid hos Christian ved «Tidens Psykologer» i Odense, hvor han har sit daglige virke.


Medlem af Dansk

Psykolog Forening

børnepsykolog Christian A. Stewart-Ferrer